Hizmetlerimiz

Fonksiyonel, kolay inşaa edilebilir, çevre ile uyumlu ve ekonomik tasarımlar üretmeyi amaçlarız. Bu prensipler ile aşağıda sıralanan tasarımları hazırlarız.

 • Toprak işleri tasarımı
 • Kazı destek sistemleri – iksa ve istinat duvarı projesi
 • Kazıklı temel projesi
 • Zemin ıslah projesi
 • Heyelan önlem projesi
 • Yüzey ve derin drenaj tasarımı

Aşağıda belirtilen alanlarda teknik tecrübemiz ve bilgi birikimiz ile ihtiyaca yönelik danışmanlık hizmeti veririz.

 • Konsept danışmanlığı
 • Yapım yöntemi danışmanlığı
 • Avan proje yapılması
 • İş programı oluşturulması
 • Bütçe hazırlanması
 • Durum tespiti yapılması ve raporlanması
 • İhale hazırlığı
 • Proje yönetimi

Proje ihtiyaçlarını dikkate alarak optimum ölçüm sistemlerini belirleriz.

 • Oturma ölçümleri
 • Yeraltı suyu ölçümleri
 • Stabilite ölçümleri

Proje ihtiyaçlarına göre geoteknik ve toprak işleri kalite kontrol sistemini belirleriz ve kalite kontrol klavuzu oluştururuz.

 • Dolgu kompaksiyon kontrolü
 • Dolgu deformasyon kontrolü
 • Dolgu tabanı belirleme
 • Yapı temel tabanı belirleme
 • Sığ zayıf zemin tabanı belirleme
 • Derin zayıf zemin tabanı belirleme
 • Kazıdan çıkan malzemenin dolguda kullanılabilirliğini belirleme
KAPAT